07.00-09.00

Postnord Strålfors – Mer än 100 år av innovation och utveckling

PostNord Strålfors har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med totalt cirka 700 anställda.

Varje år hanterar företaget 900 miljoner digitala meddelanden och cirka 400 miljoner fysiska brev i de nordiska länderna 

Lisbet Karlsson, Country Manager för Postnord Strålfors, besöker oss och kommer att beskriva en resa från tryckeri till digitalt bolag, hur har resan sett ut och vad tror företaget om framtidens resa.

Save the date!

När: 17 maj

Var: Strålforssalen, Garvaren