Kl. 9.00-16.00

Ledarskapsutbildning – Förändringsledning

Ledarskap, coachning och implementering av välfärdsteknik.
Processer och arbetsrätt. Förändringsledning.

Två dagar ledarskapsutbildning:

Dag 1: 7 mars kl. 9-16 – Digitalt
Dag 2: 16 mars kl. 9-16 – Campus Ljungby

Vi pratar om vikten av att få en utökad förståelse för ledarskapets betydelse i digital förändring. Implementering, handledning och förändringsledarskap. Efter första tillfället delas det ut en hemreflektion som kommer ligga till grund för andra tillfället (dag 2) där vi tränar praktiskt utifrån case. Undervisningsform: Digital distanskurs live (ej inspelad) 2 tillfällen gärna med lite uppehåll mellan tillfällena för att ge utrymme för hemreflektionen. Här är vi också öppna för att ta en av dagarna förslagsvis dag 2 som ett fysiskt möte då det ingår lite mer praktiska moment.

Målgrupp: Chefer och ledare inom vård- och omsorg

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.