Kl. 9.00-16.00

Ledarskapsutbildning – Förändringsledning

Ledarskap, coachning och implementering av välfärdsteknik.
Processer och arbetsrätt. Förändringsledning.

Två dagar ledarskapsutbildning:

Dag 1: 7 mars kl. 9-16 – Digitalt via Teams
Dag 2: 16 mars kl. 9-16 – Campus Ljungby alt. Digitalt via Teams

Fokus för dessa dagar kommer vara så väl förändringsprocesser och teorier kring ledarskap, förändringsledning och verktyg för att kunna leda en implementeringsprocess när det kommer till välfärdsteknik och digitalisering.

Dag 1 kommer vara mer teoretisk och där kommer var och en som deltar få möjlighet att välja ett utvecklingsområde som man vill fördjupa sig inom för att vi dag 2 i så väl praktiska moment som diskussioner kommer att utforska det egna ledarskapet utifrån olika perspektiv.

Syftet är att man efter kursen dels har nya verktyg för ledarskap och handledning i mötet med välfärdsteknik och digitalisering och att få utrymme för att knyta det till eget uppställda mål.

Målgrupp: Chefer och ledare inom vård- och omsorg

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.