08.30-16.30

Leanspel

En upplevelsebaserad övning framtagen i syfte att öka förståelsen för hur

resursfördelning och bra kommunikation kan driva på förbättringsarbetet i er

organisation mot en optimerad verksamhet.

Praktisk information
Datum: 27 september eller 11 oktober 2022
Tid: 08.30-16.30
Plats: Campus Ljungby, Garvaren plan 2
Utbildare: David Andersson