08.30-16.30

Kompetensutveckling – Strategiskt inköp 2022

Under denna utbildning tar vi med dig på en inköpsresa där vi går hela vägen från operativt, taktiskt och strategiskt inköp och kopplar detta mot företagsövergripande inköpsstrategier och inköpsprocessen. Utbildningen består totalt av en introduktionsdag och 12 efterföljande moduler där vi kommer beröra områden som strategiskt inköp och leverantörsutveckling, behovsanalyser och prognostisering, riskhantering, cirkulär ekonomi, förhandlingsmetodik, grundläggande logistik, leverantörsmarknaden, avtalsskrivning och olika inköpsKPI’er för att nämna några.

Kursinnehåll
Under denna introduktionsdag tittar vi närmare på vad strategiskt inköp egentligen är. Vi går igenom hur en övergripande inköpsstrategi kan se ut och vad den bör innehålla, hur viktigt det är med en tydlig inköpsledning, styrning och inköpspolicy för att bedriva framgångsrika inköp. Vi tittar på hur det kan se ut på olika bolag idag samt kikar in på de olika rollerna operativt, taktiskt och strategiskt inköp kopplat mot inköpsprocessen. Dessutom går vi igenom kommande moduler så ni får en helhetsbild av hela utbildningens efterföljande 12 moduler.

Målgrupp
Introduktionsdagen vänder sig till dig som arbetar som inköpschef, strategisk inköpare, taktisk inköpare, operativ inköpare eller med logistik och lager med koppling mot inköp. Vi rekommenderar att alla inköpsnivåer går denna modul tillsammans eftersom den övergripande inköpsstrategin och inköpspolicyn sätter nivån på de olika inköpen i hela organisationen.

Leverantör och Kursledare
One Academy AB och Hanna Notmeijer – konsult inom inköp och supply chain med ledande positioner från bland annat IKEA, Volvo Cars, AkzoNobel och Thule.

Plats, datum & tid
Ljungby: 2 mars kl. 08.30 – 16.30
Nässjö: 3 mars kl. 08.30 – 16.30
Kalmar: 4 mars kl. 08.30 – 16.30
Denna aktivitet samt efterföljande 12 moduler är kostnadsfria och ingår i erbjudandet för STORK.

Anmälan
Anmäl dig här senast 2022-02-11.