10.00-15.00

Köksekonomi

Hur kan man tänka ekonomiskt inom kök och service med svinn, personalkostnader, före- och efterkalkyleringar med budget och prognos med mera?

När: 13 september kl. 10.00-15.00

Var: digitalt

Inbjudan:

Kontakt:

*= Två tillfällen ges för att möjliggöra att delar av personalstyrkan går vid olika tillfällen

Seminariet ges via projektet Kompetenslyft inom Restaurangbranschen med fokus på kök och service. Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn och varar från januari 2022 till april 2023.