Kl. 13.00-14.30

Inspirationsföresläsning: Innovation – aktuellt i Sverige

24 januari kl. 13.00-14.30

Digitalt via Zoom

Du får kunskap om innovationer i välfärden – möjligheter och begränsningar. Vi ger en inblick i aktuella produkter för olika behovsområden och tittar på forskning kring området.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.