Kl. 14.00-15.30

Inspirationsföresläsning Framgångsfaktorer för digital utveckling, möjligheter, utmaningar och dilemman

10 november Kl. 14.00-15.30

Digitalt via Zoom

Vi belyser modellkommuner i Sverige (utvalda av SKR) och pratar om goda exempel samt implementering i syfte att motivera till vidare fördjupning som ges i endagsutbildningen med samma namn.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.