Kl. 15.30-17.00

Inspirationsföreläsning: Robotar i vården (AI teknik)

16 februari kl. 15.30-17.00

Digitalt via Zoom

Kan man använda robotar i vården?
Hur robotar kan vara till hjälp i arbetet samt för patientens hälsa och trygghet?

Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson. Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.