Kl. 13-15

Inspirationsföreläsning: LEAN inom vård- och omsorg

30 november kl. 13-15

Digitalt via Zoom

Målgrupp: Chefer och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

En kort introduktion till kvalitetshistoriens uppkomst och där den är idag med fokus på arbetet med ständiga förbättringar och filosofin samt praktiska verktyg från Lean.
Syftet är att ge deltagarna en bild av olika metoder och verktygs tillämpning och effekt samt skapa en utgångspunkt för kommande lärtillfälle (Lean Healthcare).

Utbildare: Omsorgsförlaget, Jonas Boström

svartvitt porträtt man i skjorta och armarna i kors

Jonas Boström har mer än 10 års erfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på ambulans, akut- och anestesiverksamhet. De sista 10 åren har han framför allt varit verksam inom forskning och utvecklingsarbete i  Region Västernorrland. En hel del av den tiden har handlat om att utbilda och tillämpa metoder och verktyg kopplat till Lean Healthcare men också hur de metoderna också kan kompletteras med teori och praktik från design. Detta ligger också till grund för de forskningsstudier han bedrivit sedan 2015. I dagsläget han anställd för att utveckla ekosystemet hälsa hos IT-konsultföretaget CGI, och bedriver därifrån nu studier för att utforska omställningsarbetet till en God och Nära Vård i region och kommuner i norra Sverige. Just nu har han också lett ett kommunalt arbete för att undersöka vilka arbetssätt som kan behöva utvecklas för att bedriva vård och omsorg på distans med hjälp av en digital plattform.