äldre kvinna tittar på mobil

13:00-17:00

Inspirationsföresläsning e-hälsa och framtidens vård

Hur ska samhället rustas för att kunna utföra framtidens vård?

Vår demografi i samhället är under förändring. Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017, samtidigt som andelen kronobergare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som övriga åldersgrupper.  Detta leder till stora utmaningar med kompetensförsörjning för vård- och omsorg.

Kl. 13-17
Plats: Campus Ljungby, Sal: Strålsforssalen

Målgrupp: Målgrupp: Chefer och ledare inom vård och omsorg och medarbetare inom vård och omsorg som tycker att e-hälsa och digitalisering är spännande

Program:

Kl. 13.00 Presentation av Campus Ljungby och Kompetenslyft Välfärd
Kl. 13.15 Förändringsledning med Magnus Forslund, Linnéuniversitet
Kl. 14.00 E-Hälsa med Anna-Lena Nilsson, Linnéuniversitet
Kl. 14.45 Framtidens vård med Marcelo Milrad, Linnéuniversitet
Kl. 15.30 Kaffe med workshop
Kl. 16.10 Övertorneå kommun presenterar sitt utvecklingsarbete inom framtidens vård och e-hälsa

Vid frågor kontakta projektledare Gunilla Åström, gunilla@campusljungby.se

Information om föreläsare från Linnéuniversitet

Magnus Forslund, är universitetslektor i företagsekonomi och lång erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. Hans forskning är främst inriktad på förändrings- och förnyelseprocesser (inkl. innovation). Magnus ingår också i plattformen Ledarskap och organisatorisk förnyelse samt Centrum för ledarskap i Småland.

Anna-Lena Nilsson, civilingenjör i materialteknik och arbetar inom eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i Kalmar som projektledare för enskilda uppdrag, medverkar i forskningsprojekt att stödja datainsamling, haft nationella uppdrag i EU projekt och lett större samverkansprojekt mot den offentliga vården och omsorgen.

Marcelo Milrad, är professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik och kunskapsmiljöledare för kunskapsmiljön Digitala transformationer. Marcelos nuvarande forskningsintressen inkluderar utformningen av inlärningsmiljöer för att stödja lärande om komplexa domäner, kollaborativt lärande samt utveckling av webb och mobila applikationer för att stödja det.