you-x-ventures-MUZFKa_mttU-unsplash

13.00-16.00

Inköpsstrategi; Med kunden i fokus, för ökad lönsamhet – steg 2

I första delen av kursen gavs en överblick över kundfokuserade inköpsstrategier och metoden för kunddifferentierat inköp. I denna andra del kommer varje ingående steg i metoden för kunddifferentierat inköp att förklaras mer ingående och deltagarna får öva på att differentierade de ingående komponenter i en egen slutprodukt utefter ledtid, kundorienterings- och kundanpassningsgrad.

Du hittar mer information här.

Missade du steg 1 har du en chans att delta på ett digitalt seminarium den 14 oktober klockan 10.00-11.00.

Kontakta projektledare Henrik Petersson för mer information och anmälan.