jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

kl.15.00-16.30

Gästen i fokus

Gästen i fokus handlar om att överträffa gästernas förväntningar, allt för att nöjda gäster ska återkomma och rekommendera oss vidare. Allt ifrån ett välkomnande bemötande till att gästen lämnar med en bra känsla. Hur får vi detta att fungera i en värld med högre och högre gästkrav? Inspirationsseminariet sätter fokus på gästens upplevelse genom insiktsfulla exempel från verkligheten samt tips och idéer kring hur du kan påverka upplevelsen med små enkla medel. Ett seminarium som blandar insikter, reflektioner genom både föreläsning och kortare övningar.

Utbildare:
YrkesAkademin

Datum & tid:
4 maj kl.15.00-ca 16.30 (digitalt)

Anmälan:
Via länk: https://forms.gle/GaJDzWXYVChpknrB6 senast 29 april
(OBS. varje enskild deltagare måste anmäla sig individuellt via länk.)

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn.