9.00-16.00

Gästen i fokus

I den här utbildningen fokuserar vi på att sätta gästen i fokus, skapa kundnöjdhet och få gästen att vilja komma tillbaka. Hur kan du få dina gäster att agera ambassadörer för din verksamhet och hur viktigt är egentligen kroppsspråket i första mötet mellan människor?
Utbildningen kommer även ge dig färdigheter i att utveckla servicepolicy, och hantera olika slags kunders klagomål.

När: 15 februari kl.09.00-16.00
Var: Campus Ljungby Garvaren plan 2, Sohlbergssalen
Anmälan: via länk: https://forms.gle/f3EwcHxGMbdkrvAX6 senast 8 februari

Inbjudan:

Kontakt: