produktionslyftet

08.30-09.30

Frukostmöte på distans med Produktionslyftet

Låt dig inspireras under ett frukostmöte med temat ”Att få medarbetarnas engagemang”.

Frukostmötet genomförs digitalt och sker via zoom (länk skickas till dig några dagar innan mötet).

Föreläsare: Johanna Strömgren och Carolina Jarenius, ansvariga för KTH:s utbildning kopplad till Produktionslyftet.

Kontaktperson: malin@campusljungby.se

Antalet platser är begränsat, anmälan sker på Produktionslyftets webbplats.