07.00-09.00

Våga fråga och våga lyssna

Morgonens frukostmöte är en tjuvstart på årets vecka ”fri från våld” med att belysa frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är något som ökar i samhället, och det är inte ett problem som stannar utanför arbetsplatsens dörrar.

Som chef eller ledare behöver du ha en helhetssyn på medarbetarnas arbets- och livssituation och hälsa. Därför är det extra viktigt att du vågar ta det svåra samtalet.

Morgonens föreläsare är Susanna Arnberg Karlsson som är strateg inom social hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronoberg och Jeanette Karlsson som är verksamhetschef på HVC i Ljungby.

Under morgon får ni också lyssna till
Möt ett företag – Däckdrottningen Malin Jönsson
UF-företag – 2 minuters pitch

Onsdagen den 17 november kl 7.00-9.00
På Garvaren i Ljungby
Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 7.45

Anmäl dig på frukost@campusljungby.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 15 november

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Samverkan mellan