09.00-15.00

För en framtidssäkrad,
hållbar industri

Kickstart Hållbarhet har fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet.

Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges deltagande företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhetsarbetet.

Upplägg

Man träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen.

• Träff 1 är heldag i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner.
• Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag.
• Träff 3 är halvdag i grupp. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Datum och tid
Träff 1 11 maj kl 9.00–15.00
Träff 2 Individuellt möte
Träff 3 12 juni kl 8.30–12.00

Plats
Plats för träff 1 meddelas i god tid innan start.

Pris
Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan.

Du hittar mer information i inbjudan nedan

Kontakt