produktionslyftet

08.30-09.30

”Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?”

I detta seminarium ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt.

Välkommen att lyssna till Susanna Winzenburg och Adam Edström som tillsammans med kollegor på RISE skrivit rapporten ”Färdplan – teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft” i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova. Arbetet baseras på intervjuer och workshoppar med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker.

Praktisk information
När: Den 26 mars 2021, 08:30-09:30
Var: Zoom, länk skickas till dig några dagar innan mötet
Kontaktperson: dan.carlsson@ri.se
Anmälan: Klicka här eller anmäl dig under ”Aktiviteter” på Produktionslyftets hemsida

Här hittar du mer information om seminariet