08.30-09.30

Excel för Inköpare och Logistiker

Under den här utbildningen får du möjlighet att utveckla dina Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för inköp. Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
Kunskapen tar du med dig vidare till ditt företag för att bidra med goda insikter till ert strategiska- och operativa inköpsarbete samt ge ledningen en god förståelse för inköpsmönster.

Plats, datum & tid
3 maj kl. 08.30-09.30 Introduktion (digital lärarledd lektion)

I kursen ingår en förinspelad lärarledd lektion som skall genomföras mellan första och andra utbildningstillfället.

12 maj kl.08.30-16.30 Praktiska övningar och undervisning. Genomgång av hemuppgift i spendanalys (digital lärarledd lektion)

3 juni kl.08.30-16.30 Presentation av spendanalys, visualisera data i Power BI (fysisk lektion, Campus Ljungby)

Denna aktivitet är kostnadsfri och ingår i erbjudandet för STORK.

Anmälan

Anmäl dig här.

Inbjudan

Kontakt