08:30-12:00

Automation och robotik, beställarkompetens för ledare

För dig som
• kommer vara del i en framtida investering i automation,
exempelvis VD eller annan beslutsfattare.
• arbetar i produktion och som behöver utveckla dina
omställningskunskaper vid automation.


Utbildningarna är kostnadsfria och finansieras av Europeiska
Socialfonden inom projektet Automation och Robotik

FÖR DIG SOM KOMMER VARA DEL I, ELLER REDAN GENOMFÖRT, EN INVESTERING I AUTOMATION, EXEMPELVIS VD ELLER ANNAN BESLUTSFATTARE

Utbildning för ledare

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och
medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan
tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver
vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?
Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

KURSENS MÅL:
Koppla individernas kunskaper
med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik
(människa-teknik-organisation).
Kursdeltagaren får tillräcklig
förståelse och kunskap för att
vara med och bidra i beställningsprocessen.
Ökad förståelse för framtida
kompetensbehov. Övergripande
förståelse för produktionsteknik
och dess utmaningar. Kunskaper i hur investeringsberäningar
för automation görs.

PLATS: Online

MÅLGRUPP: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.

ARRANGÖR: IUC Sverige

TID: 08.30 – 12:00, samt möjlighet till frågor 13:00-14:30