9.00-12.00

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? I denna workshop får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocesser, underhåll och digitalisering.

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär. I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknik krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Om forskningsprojektet
Under Teknikworkshoppen presenteras erfarenheter från bland annat forskningsprojektet ”Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri”: Projektet PMBM genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

När: Torsdag 10 februari kl. 9:00 – 12:00

Var: Digitalt (Zoom). Länk skickas före workshopen

Kontaktperson: Malin Erikson, malin@campusljungby.se

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan

Anmälan:  Anmälan teknikworkshop 220210  senast 7/2 2022

För att få ut det mesta möjliga av dagen bör ni vara minst två deltagare per företag.

Magnus Löfstrand, forskare Örebro Universitet

Magnus Löfstrand är professor i maskinteknik vid Örebro Universitet: Magnus Löfstrand, Örebro Universitet

Det här är en Teknikworkshop

Erbjuder ny kunskap och teknik från forskning till företag. Du får ta del av resultat från forskningsprojekt, på ett sätt som passar företag. Alla Teknikworkshoppar leds av forskaren, vilket ger möjlighet till fördjupning. Möjlighet ges också att diskutera utmaningar, tillämpningar m m med både forskaren och andra företag som deltar.