8:30-16:00

Automation och robotik, omställningskompetens för medarbetare

KURSINNEHÅLL
Övergripande genomgång av
Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender
samt beställarkompetens och
kravställning.
Prova på tillsammans med en
robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem.
Detta innebär att varje deltagare
bör ha en egen dator, men att
licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

PLATS: Online.


MÅLGRUPP: Medarbetare i
tillverkande företag som
arbetar i produktion och som
behöver omställningskunskaper
vid automation. Kan exempelvis
vara operatörer med industrierfarenhet.


ARRANGÖR: IUC Sverige
TID: 8:30-16:00 båda dagarna