08:15-16:00

Attrahera Generation Z

Lär känna Generation Zs karaktär och få djupare insikter i deras
drivkrafter.
Utforma idéer som er verksamhet kan dra stor nytta
av när ni planerar och rustar er för framtiden.

Studenter från Linnéuniversitetets Innovationmaster leder i denna
workshop deltagarna i en öppen innovationsprocess. De utmaningar
deltagarna definierar tillsammans med studenterna blir utgångspunkt
för framtagandet av lösningar. Workshopen ger ert företag möjligheten
att kombinera träning i öppen innovationsmetodik med att bygga
nätverk och få insikter i hur företag kan framtidsanpassas och
attrahera Generation Z.


En kort introduktion till den öppna innovationsmetodiken startar dag
som sedan övergår i en workshop med tankeutveckling för att skapa en
bild av vilka trender, möjligheter och hot som är relevanta för Generation Z. Efter lunch ligger fokus på de utmaningar som definierats som
viktigast under förmiddagen och att gemensamt fokusera på idéutveckling kring hur vi kan ta oss an utmaningarna och lösa problemen.
Dagen avslutas med att en referensgrupp från Generation Z ger
feedback på våra idéer och slutsatser.

  • Datum: Torsdag 17 mars
  • Tid: Kl. 8.15-16.00
  • Plats: Videum, Framtidsvägen 14 Växjö
  • Information: KOSTNAD: Ingen, men anmälan krävs. Vi bjuder alla deltagare på lunch.
    ANMÄLAN: senast 14 mars på www.biljettkiosken.se/generationz
    Begränsat antal deltagare.
    Eventet hålls på engelska.

SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Logotyoper för workshopens samarbetspartners