8juni_samarbeta

13.00-16.15

Att addera kund/användardesign till sitt erbjudande

Denna workshop äger rum den 30 september kl.13:00-16:15 på Campus Ljungby.

I denna workshop möts IT-företag och industriföretag som är intresserade av att addera kund/användardesign till sitt erbjudande. Man får under en eftermiddag möjlighet att träffa företag för att byta erfarenheter, identifiera utmaningar, inspirera varandra och gemensamt se på idéer/möjligheter inom kund/användardesign. Deltagare är även företag med know-how inom området.

Intresserad?

Anmälan via våra projektledare: