Projekt SmeLand

Företagsutveckling
Campus Ljungby är ett IUC-bolag (Industriella utvecklingscentra) och verkar i Kronoberg, vilket innebär att vi bidrar till utvecklingen av små- och medelstora företag i Kronoberg. IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark industri och att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Detta görs bland annat genom organisationsutveckling i form av Produktionslyftet, Teknikworkshopar, Industricoacher och projektet STORK samt för att främja automatiseringen i form av Robotlyftet.

Verksamhetsanalys som skapar handlingsplan
När ditt företag har behov av förändring och utveckling kan vi stötta er att komma igång att arbeta enligt en för er unik handlingsplan. En Industricoach från oss gör tillsammans med er en omfattande nulägesanalys av er verksamhet, som resulterar i ett antal möjliga potentialer för er del, som vi sedan prioriterar och sammanställer i en väl förankrad handlingsplan, så att ni kan genomföra de förändringar som är rätt för er och i rätt ordning. Industricoachen säkerställer att den handlingsplan som vi gemensamt kommer fram till är väl förankrad både i företaget och de aktuella möjligheter till stöd som finns för företaget.


Genom Industricoachen och dennes väl etablerade metodik stöttar vi på detta sätt små och medelstora företag (SME). Metodiken har utvecklats tillsammans med IUC i Kalmar och IUC i Nässjö (Träcentrum) för att täcka industri- och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Vår metodik ger starthjälp till företag så att de kan påbörja sina förändrings- och utvecklingsresor med rätt aktiviteter och den kvalitetssäkrar hela processen från första kontakt till överenskommen handlingsplan.

Under tiden kompetensutvecklar vi både våra samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher. Efter 18 månader har vi en validerad modell som har då testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för Industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modellen. Om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.