Pressrelease

Campus Ljungby har tillsammans med Svenska Kockars Förening, Destination Småland och Ljungby kommuns turismstrateg äskat medel för ett projekt ”Kompetenslyft inom Restaurangbranschen med fokus på kök och service” från ESF, Europeiska Socialfonden för ett kompetenslyft inom Restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg. Projektet har beviljats och kommer starta i januari 2022.

Bakgrund

Projektet riktar sig till ledning och medarbetare inom restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg. Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen en stor utmaning – men nu har bristen utvecklats till en kris som bromsar upp branschens återhämtning. Med detta projekt vill vi kompetensutveckla befintlig personal och höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare. Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare.

Övergripande mål:

  • Att kompetensutveckla befintlig personal,
  • höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare och stärka positionen inom ramen för nuvarande anställning.
  • Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare och få in nya medarbetare till branschen.

Vad erbjuder projektet:

  • Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag (strategisk behovskompetensplan).
  • Validering som visar vilken kompetens som finns hos medarbetarna och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Målet är att deltagare som valideras ska nå kompetensbevis/gesällbrev.
  • Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas samt riktade utbildningar inom olika områden t ex inom hygien, råvarukunskap, menysammansättning, ledarskap och gruppdynamik samt fortbildning inom gastronomisk fortbildning (dessa tas fram i samband med strategiska kompetensbehovsanalysen) för att behålla och utveckla branschen.
  • Samt ge ledare och entreprenörer inspiration och kunskap att ta sin verksamhet vidare.

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn och varar från januari 2022 till april 2023.