Pressrelease

I torsdags fick fick Campus Ljungby och Ljungby Kommun det glädjande beskedet att vi kommer starta en förskollärarutbildning tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University som utbildningssamordnare. Utbildningen kommer starta redan i höst.

Bristen på förskollärare är stor i hela landet och kommer att öka, så även i vår region. De senaste 1,5 åren har Campus Ljungby tillsammans med Ljungby kommun arbetat för att få en förskollärarutbildning på plats. Erfarenheterna från utlokaliserad utbildning är mycket positiv eftersom vi tillsammans med Linnéuniversitetet bedrivit Sjuksköterskeprogrammet där fler även senare i livet ges möjlighet att göra karriärbyte.

Flera aspekter av denna utlokaliserade utbildning är unika. Studenterna är garanterade praktikplatser och tillsammans med med Högskolan för lärande och kommunikation, internrekrytera alternativt rekrytera en doktorand som knyts till utbildningen på halvtid och på halvtid arbetar inom Ljungby kommun.

Samtliga utbildningar som bedrivs är framtagna i tätt samarbete med näringsliv och offentlig sektor vilket medför att utbildningarna leder till arbete efter avslutade studier.

Följande heltidsutbildningar startar i höst:

 • Produktion Planner, Change & Sustainability
 • Redovisningsekonom
 • Strategiskt inköp och upphandling
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Förskollärarprogrammet (ny)
 • Produktionsutveckling (ny)
 • Verksamhetsintegrerad lärarutbildning åk 1-3
 • Verksamhetsintegrerad lärarutbildning åk 4-6
 • Verksamhetsintegrerad grundlärarprogrammet inriktning fritidshem (ny)
 • Servicetekniker (drivs av IRC)
 • Digital industriautomation (ny, drivs av IRC)
 • IT Infrastrukturtekniker (ny, drivs av IRC)
 • Fältservicetekniker för mobila maskiner (drivs av Utvecklingscentrum för Servicetekniker)

Utbildningar på halvtidsstudier:

 • Produktionsledning för yrkesverksamma
 • Smart Lagerautomation (drivs av Campus Ljungby tillsammans med IRC)
 • Industriautomation (drivs i IRC)

Sommarkurser tillsammans med Malmö:

 • Kvinnohistoria i lokalt perspektiv – makt och möjligheter
 • Lokal industrihistorisk utveckling i en global kontext

Campus Ljungby har en stark förankring i näringslivet, kommuner och region Kronoberg vilket gör det möjligt att anpassa innehållet i utbildningarna utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden. Idag finns det över 200 heltidsstuderande på Garvaren.

Logga Campus Ljungby