Nyhetsbrev från IUC Sverige juni 2021

Den tillverkande industrin går för högtryck i Sverige samtidigt som flera branscher befinner sig i omställning där de möts av bland annat ökade krav på hållbarhet och en mer cirkulär verksamhet. Ser vi till fordonsindustrin och övergången mot elektrifiering står underleverantörerna inför en betydande utmaning. Idag ska de fortsatt leverera till traditionella drivlinor och samtidigt ställa om till de nya teknikerna. En annan bransch är möbelindustrin, där kravställningen från offentliga upphandlingar innefattar ökade krav på att kunna verifiera mer cirkulära affärsmodeller. Kopplat till detta har vi även den ständiga utmaningen med att ha rätt kompetens på plats. Kompetensförsörjning är och har under lång tid varit en utmaning för industriföretagen och blir om möjligt än mer aktuell när nya krav ställs i samband med de omställningsarbeten som nu pågår.

Läs hela nyhetsbrevet här.