Ny möjlighet för företag att ha industridoktorander inom big data och artificiell intelligens

computer code on screen

I mars 2020 startade Linnéuniversitetet upp en industriforskarskola DIA (www.lnu.se/en/dia). Uppstarten påverkades, som ni säkert förstår, till viss del av Covid-19.

När DIA startades upp ville KK-stiftelsen som finansiär att det skulle vara ett tydligt industrifokus men har nu öppnat upp att även andra företag är välkomna att ansluta så länge fokus ligger på data intensiva teknologier och applikationer. Det finns fem platser kvar att fylla fram till september 2021.

Vad innebär det rent konkret?

  • Ni har doktoranden anställd på ert företag. Det kan handla om en av era anställda som ni vill satsa lite extra på, eller om en nyrekrytering (vi stöttar er för att hitta rätt profil).
  • Ni står för doktorandens lön och lite handledningstid från er sida. För detta får ni ett bidrag på 240 000 kr per år från KK-stiftelsen.
  • Doktoranden blir antagen för forskarstudier på Linnéuniversitetet som står för handledartid, kursutbud, gemensamma möten etcetera.
  • Tiden fördelas på 20 % studietid, 60 % utvecklingsfokus (forsknings- och företagsrelaterat), samt 20 % fri tid för er att disponera. Doktoranden spenderar huvuddelen av sin tid på plats hos er.
  • Tillsammans med Linnéuniversitetet formulerar ni fokus för forskningsinriktningen – det ska ligga i linje med er interna utveckling. Det övergripande temat ska vara långsiktigt, så att det blir en röd tråd för doktoranden. Detta kan dock brytas ner till flera olika projekt och aktiviteter under doktorandtiden. Doktoranden har en individuell studieplan som uppdateras på detaljnivå på en årlig basis (eventuellt två gånger vid behov).

Klicka här för mer information.