Godkänd projektansökan!

Europeiska socialfonden har godkänt Campus Ljungbys projektansökan för Strategisk Kompetensförsörjning för Industrin i Kronoberg!

Syftet med projektet är kortfattat att

  • Stödja framför allt små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser, att arbeta långsiktigt och systematiskt med kompetensförsörjning som en del av det strategiska arbetet.
  • Stärka och kontinuerligt utveckla kompetensen hos anställda för att skapa bättre förståelse för sin roll och därmed på ett mer aktivt sätt kunna bidra i företagets omställningsarbete.
  • Bidra till att nå ut och ge förutsättningar för att ge medarbetare på alla nivåer tillgång till kunskapshöjning.

Projektet löper under tre år med start 2024-09-02 och arbetet sker i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och Industriforum Kronoberg.

Målgruppen är SMF, d v s små och medelstora industri- och industrinära företag (och i viss mån även större företag) och dess anställda i region Kronoberg. Med större företag avses i detta sammanhang dels SMF som tillhör större koncerner men verkar självständigt eller utan stöd av koncernen, och företag i regionen med över 250 anställda.

För mer information, kontakta:

Jan Hagfoss, tel 0730-393884, mail jan@campusljungby.se

Malin Erikson, tel 072-5350518, mail malin@campusljungby.se