Campus Ljungby satsar på nytt ESF-projekt med Kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg

två glada kvinnor tittar på varandra

Hur ska samhället rustas för att kunna utföra framtidens vård?

Vår demografi i samhället är under förändring. Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017, samtidigt som andelen kronobergare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som övriga åldersgrupper.  Detta leder till stora utmaningar med kompetensförsörjning för vård och omsorg.

Campus Ljungby har startat ESF-projektet Kompetenslyft Välfärd med syfte att kompetensutveckla personal inom vård- och omsorg inom digitalisering och ökad AI-tillämpning. Fokusområdena är digitalisering och förändringsledning. Projektet arbetar också för att höja status på yrkesroller inom vård och omsorg.

– Vi måste börja arbeta med framtiden nu för att ha en chans att kunna möta den på ett bra sätt. En av våra största utmaningar är kompetensförsörjningen och Kompetenslyft Välfärd är ett steg på vägen att rusta personal inom vård och omsorg för att bli mer redo för omställningsarbetet som väntar, säger Gunilla Åström, projektledare.

Projektet kommer under hösten 2022 till mars 2023 att erbjuda olika former utbildningsaktiviteter, både digitala- och fysiska.

Exempel på utbildningsaktiviteter kan vara inspirationsföreläsningar, workshops, digitala- och/eller fysiska utbildningar, nätverksträffar, studiebesök, inspirationsresor eller föreläsning från doktorander.

– Projektets främsta målgrupper är till chefer och ledare inom vård och omsorg och medarbetare inom vård och omsorg som tycker att e-hälsa och digitalisering är spännande och som kan verka som goda språkrör på arbetsplatserna, säger Gunilla Åström.

Projektet är ett led i utvecklingen av God & Nära Vård, ett samarbetsprojekt mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby.

Aktiviteter

Inspirationsföreläsning

E-hälsa och framtidens vård.

6 oktober kl. 13-17
Plats: Campus Ljungby,