teknikworkshop1

5 digitala teknikworkshoppar med rykande färskt innehåll för industrin

photo of outer space

Teknikworkshopparna är fristående och ni kan delta i en eller flera. För att få ut mesta möjliga av workshopen föreslår vi att ni är minst två personer per företag.

Föreläsarna är forskare från Chalmers, RISE, Luleå Tekniska Universitet och Robotdalen, som levererar förslag på arbetssätt och metoder till deltagarna och delar med sig av erfarenheter från sina forskningsprojekt med mera.

Tid: kl. 9:00 – 12:00 (se datum nedan)

Var: Via Zoom (länk skickas vid anmälan)

Kontaktperson: Malin Erikson, malin@campusljungby.se

Kostnad: kostnadsfritt, men kräver anmälan. Begränsat antal platser. (anmälan, se nedan)

Cirkulär ekonomi  · 18 mars

I praktiken betyder Cirkulär Ekonomi att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning med mera) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

  • Vet ni var ni bör börja, och har ni redan tagit de första stegen?
  • Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter?

Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med under dagen, bland annat med hjälp av ett analys- och planeringsverktyg som du får med dig och kan fortsätta arbeta med på hemmaplan.

Smart maintenance · 30 mars

När industrin digitaliseras får underhållet en allt viktigare roll! Denna workshop ger insikt i hur man kan säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll. Diskussionerna handlar till exempel om att förutsäga stillestånd och att effektivisera processer, vad Smart Maintenance innebär och hur kan ni arbeta med det i er verksamhet.

Deltagarna får tillgång till ett verktyg för benchmarking av underhållsverksamheter som också inspirerar till implementering av Smart Maintenance i den egna verksamheten.

Automatiserad hängning av gods vid ytbehandling · 27 april

Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, det vill säga hängning och nedplockning ofta sker manuellt. Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Strategiska mätetal · 4 maj

När nya krav ställs och nya mätetal införs riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi.

I workshoppen presenteras erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem och vi kommer att diskutera relevanta delar av dessa och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

Produktionsinnovation · 27 maj

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Du får aktivt lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Här ges praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar.

I dessa workshoppar får företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!