innovationsmastern

3 workshoppar med Innovationslänken

Mät er innovationsförmåga – Ett pilottest av ett nyutvecklat verktyg för att kartlägga sin organisations innovationsförmåga. Verktygets syfte är att ge en bra överblick över organisationens styrkor och utmaningar för att systematiskt kunna utvecklas och innoveras. Genom att identifiera dessa kan företaget enklare ta bra beslut och prioritera sina insatser på rätt plats. Denna workshop äger rum den 21 september kl. 8:30-12:00 på Videum Science Park i Växjö.

Att addera kund/användardesign till sitt erbjudande – Denna workshop äger rum den 30 september kl.13:00-16:15 på Campus Ljungby. I denna workshop möts IT-företag och industriföretag som är intresserade av att addera kund/användardesign till sitt erbjudande. Man får under en eftermiddag möjlighet att träffa företag för att byta erfarenheter, identifiera utmaningar, inspirera varandra och gemensamt se på idéer/möjligheter inom kund/användardesign. Deltagare är även företag med know-how inom området.

Om automatisering – Workshoppen äger rum den 25 november kl.13:00-17:00 hos innovationslänkens samarbetspartner Videum Science Park i Växjö. Syftet med denna workshop är att utbyta erfarenheter, identifiera utmaningar, inspirera varandra och gemensamt se på möjligheter att omvandla manuell hantering till automatisk hantering (till exempel robotar). Workshoppen genomförs tillsammans med företag och akademi med kunskap och erfarenhet inom området. Diskussion sker kring; vilka utmaningar bör prioriteras; vilka är deras potentiella lösningar, samt; vilket behov av kompetens/samarbeten finns.

Anmälan:

Låter det intressant och ni vill vara med så är det bara att kontakta någon av projektledarna för Innovationslänken.