IUC

Värdeskapande logistik

Fakta om Värdeskapande logistik 400 yhp

  • Studietid, start 31 aug 2020
  • Studietid, slut 4 jun 2022
  • Sista anmälningsdag Ej sökbar
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Dagtid, deltid
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 400 yhp
  • Språk _

Logistik handlar om att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra varuflöden, transporter, lagring, förpackning och dess informationssystem. En logistiker ser till att rätt material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet, till rätt kostnad. Förutom logistikkurser berör utbildningen även ämnen som inköp och försäljning, ekonomi, IT, projektledning och juridik. Efterfrågan på logistiker som förstår kundens unika behov och logistikkedjan som helhet ökar. Branschen erbjuder många olika typer av arbeten. Utbildningen ger en bred bas som är väl förankrad i branschens behov. Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att prova olika företag och arbeten som ledning för ditt framtida yrkesval.

Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman för utbildningen som genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping i samarbete med Campus Ljungby. Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot en viss marknad eller företag). Totalt ingår 25 veckors praktik (LIA – Lärande i arbete) hos något av våra partnerföretag – tio veckor under första året och femton veckor under andra året. Sista terminen gör du dessutom ett examensarbete på fyra veckor.

Vad blir man?
Logistik berör alla företag och är en viktig konkurrensfaktor för att samordna investeringar och aktiviteter. Utbildningen Värdeskapande logistik, 400 yhp, ger dig de kunskaper som krävs för en utvecklande roll i en logistisk verksamhet. Som logistiker kommer du arbeta med att skapa effektiva logistiklösningar utifrån strategi och ledarskap. Som logistiker utvecklar du effektiva lösningar utifrån företagets, men också kundens och säljarens behov och önskemål. Tänkbara yrkesroller efter examen kan vara logistikutvecklare, logistiker, transportplanerare, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör m.m.