Female manager working on tablet in factory

Smart Lagerautomation

Fakta om Smart Lagerautomation

  • Studietid, start V.48 2022
  • Studietid, slut Efter 40 veckor
  • Sista anmälningsdag Stängd
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Anpassad
  • Poäng 50 yhp
  • Språk Svenska

Utbildningens fokus ligger på olika typer av lagerautomationer på marknaden och tekniska delsystem till dem samt förståelse för och användning av lagerhanteringssystem och styrsystem för automation.

I övrigt får du kunskaper inom PLC, sensorteknik, förebyggande och löpande underhåll för mekatroniska system och enklare felsökningar i dessa, produktionsekonomi och LEAN-filosofins användning inom automatiserade lager. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen mellan arbete och studier. Undervisningen sker på Campus Ljungby.

Utbildningen genomförs i huvudsak på svenska men engelska förekommer också både avseende föreläsningar och litteratur.

Utbildningen innehåller följande kurs:

  • Automatisering, underhåll och felsökning

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret eller scanna in QR-koden nedan.