Female manager working on tablet in factory

Smart Lagerautomation

Fakta om Smart Lagerautomation

  • Studietid, start 5 oktober 2023
  • Studietid, slut 26 april 2024
  • Sista anmälningsdag 21 september
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Anpassad
  • Poäng 50 yhp
  • Språk Svenska

Utbildningens fokus ligger på olika typer av lagerautomationer på marknaden och tekniska delsystem till dem samt förståelse för och användning av lagerhanteringssystem och styrsystem för automation.

I övrigt får du kunskaper inom PLC, sensorteknik, förebyggande och löpande underhåll för mekatroniska system och enklare felsökningar, med fokus på automatiserade lager.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen mellan arbete och studier. Undervisningen sker på Campus Ljungby.

Utbildningen genomförs i huvudsak på svenska men engelska förekommer också både avseende föreläsningar och litteratur.

Utbildningen innehåller följande kurs:

  • Automatisering, underhåll och felsökning

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret eller scanna in QR-koden nedan.