Foto Jonas Bilberg

Produktionsutveckling

Fakta om Produktionsutveckling

  • Studietid, start Augusti 2023
  • Studietid, slut Januari 2025
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 300 yhp
  • Språk Svenska

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Det finns ett stort behov av kompetens och du kommer i din kommande yrkesroll att bidra till att förbättra och utveckla produktionsprocesser i små eller större företag.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Utbildningens upplägg

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i fyra orter i Jönköpings och Kronobergs län: Värnamo, Jönköping och Ljungby. Undervisningen kommer att förläggas både i skola och kontinuerligt ute på företag i form av LIA.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

Förkunskapskrav och kvalifikationer

Kontaktuppgifter