Industriautomation

Fakta om Industriautomation

 • Studietid, start Okt – nov
 • Studietid, slut Flexibel
 • Sista anmälningsdag Öppen för anmälan
 • Ort Ljungby
 • Studiefart Flexibel
 • Anmälningskod _
 • Nivå Anpassad
 • Poäng 35 yhp
 • Språk Svenska

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen mellan arbete och studier. Undervisningen sker på Campus Ljungby.

Utbildningen genomförs i huvudsak på svenska men engelska förekommer också både avseende föreläsningar och litteratur.

Utbildningens innehåll

 • Uppbyggnad och funktion av mekatroniska system
 • Teori och praktisk programmering på mekatroniska system inom industrin
 • Felsöka, korrigera och optimera automatiserade system
 • Analysering av mjukvara och hårdvara för att maximera resursutnyttjande och automatiseringsgrad
 • Välja lämpad mekatronisk lösning ur hållbarhets- och energisynpunkt
 • Lagar och regler för operatörssäkerhet, arbetsmiljö och HMI

Läs mer om utbildningen här.

Anmälan

Skickas till info@ircyh.se eller via QR-koden nedan.