Hållbar kundservice
i industriella sammanhang

Fakta om Hållbar kundservice i industriella sammanhang

 • Studietid, start Under 2023
 • Studietid, slut _
 • Sista anmälningsdag Öppen för intresseanmälan
 • Ort Ljungby eller distans
 • Studiefart 6h studier per vecka under 20 veckor
 • Anmälningskod _
 • Nivå För yrkesverksamma
 • Poäng 4,5 hp
 • Språk Svenska

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har du:

 • Grundläggande kunskap om kundservice och tjänstelogik i industriella sammanhang
 • Förmåga att samla och tolka information om kunders värdeskapande processer
 • Förmåga att presentera och motivera hållbara förbättringar av kundservice

Ett delmål med kursen är att ge dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma, samt utöka ditt personliga nätverk.

Kursen ska vara ett steg i karriären mot ökat ansvar inom försäljning och marknadsföring.

Kursens innehåll

Kursen har följande innehåll:

 • Kundservice och tjänstelogik
 • Kvalitetsarbete
 • Samskapande av värde på industriella marknader
 • Tjänster och hållbarhet
 • Kundservice i den dagliga verksamheten

Undervisningsformer

Kursen består av digitala föreläsningar samt övningar och uppgifter kopplade till ditt företag. För att lösa uppgifterna krävs litteraturstudier och självständigt arbete. Lärarna erbjuder handledning och återkoppling. Möte med lärare kan ske digitalt eller på Campus Ljungby.

Examination (frivillig)

Kursen examineras med skriftliga reflektioner under kursens gång (lärlogg) samt med en uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt i slutet av kursen. Vid godkänt resultat får du 4,5 högskolepoäng. Alla som går kursen får intyg och diplom.

Målgrupp

Yrkesverksamma vid företag som erbjuder industriella produkter, tjänster och/eller system. För att bäst tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av kundrelationer i någon form. Inga teoretiska förkunskaper krävs.

Pris och anmälan

Kursen kostar 9 900 kronor (exklusive moms) per deltagare. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Notera att kursen bara är öppen för yrkesverksamma.
Kursavgiften måste betalas av din arbetsgivare.

För anmälan och frågor, kontakta Carina Lejonkamp, carina.lejonkamp@lnu.se, tel. 0480-497121.

Denna utbildning är möjlig genom ett samarbete med Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.