Försäljning av industriella
produkter, tjänster och system

Fakta om Försäljning av industriella produkter, tjänster och system

 • Studietid, start Under 2023
 • Studietid, slut _
 • Sista anmälningsdag Öppen för intresseanmälan
 • Ort Ljungby eller distans
 • Studiefart 6h studier per vecka under 20 veckor
 • Anmälningskod _
 • Nivå För yrkesverksamma
 • Poäng 4,5 hp
 • Språk Svenska

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har du:

 • Kunskap om försäljning och industriell marknadsföring
 • Förmåga att samla och tolka information i frågor som rör försäljning och kundrelationer
 • Förmåga att värdera och välja rätt beteende i olika försäljningssituationer

Ett delmål med kursen är att ge dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma, samt utöka ditt personliga nätverk. Kursen ska vara ett steg i karriären mot ökat ansvar inom försäljning och marknadsföring.

Kursens innehåll

Kursen har följande innehåll:

 • Försäljning som ämne och yrke
 • Skillnader och likheter mellan att sälja produkter, tjänster och system
 • Säljprocessen
 • Säljmötet
 • Försäljning i en digital värld

Undervisningsformer

Kursen består av digitala föreläsningar samt övningar och uppgifter kopplade till ditt företag. För att lösa uppgifterna krävs litteraturstudier och självständigt arbete. Lärarna erbjuder handledning och återkoppling. Möte med lärare kan ske digitalt eller på Campus Ljungby.

Examination (frivillig)

Kursen examineras med skriftliga reflektioner under kursens gång (lärlogg) samt med en uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt i slutet av kursen. Vid godkänt resultat får du 4,5 högskolepoäng. Alla som går kursen får intyg och diplom.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som hanterar kundrelationer i olika former och på olika nivåer. För att bäst tillgodogöra dig kursen bör du arbeta på ett företag som erbjuder industriella produkter, tjänster och/eller system. Inga teoretiska förkunskaper krävs.

Pris och anmälan

Kursen kostar 9 900 kronor (exklusive moms) per deltagare. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Notera att kursen bara är öppen för yrkesverksamma.
Kursavgiften måste betalas av din arbetsgivare.

För anmälan och frågor, kontakta Carina Lejonkamp, carina.lejonkamp@lnu.se, tel. 0480-497121.

Denna utbildning är möjlig genom ett samarbete med Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.