men inside building

Produktionsstrategier / Lean production

Fakta om Produktionsstrategier / Lean production

  • Studietid, start 16 januari 2023
  • Studietid, slut 26 mars 2023
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod LNU-09229
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 7,5 hp
  • Språk Svenska

Kursens innehåll utgörs av Lean principer, metoder och verktygslådan inom Lean, ledningens roll vid implementering av Lean, Training Within Industry TWI, samt coaching- och förbättringscykler.

I kursen kommer du reflektera över de utmaningar din organisation står inför och koppla ihop principerna med din vardag. Du kommer få feedback av erfarna lärare med god praktisk och teoretisk bakgrund.

Kursen ges på distans med Ljungby som studieort.

För mer information, klicka här!