person holding white printer paper

Produktionsplanering 2

Fakta om Produktionsplanering 2

  • Studietid, start 6 november 2023
  • Studietid, slut 11 december 2023
  • Sista anmälningsdag 6 november 2023
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar fördjupade begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges fördjupade kunskaper kring principer och metoder för inköp material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av- och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser och inköpsarbete inom verksamheter och fördjupade kunskaper kring hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas fortsatt i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

För anmälan kontakta Jan Hagfoss.