girl wearing grey long-sleeved shirt using MacBook Pro on brown wooden table

Material- och produktionsstyrning

Fakta om Material- och produktionsstyrning

  • Studietid, start 27 mars 2023
  • Studietid, slut 4 juni 2023
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod LNU-09484
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 7,5 hp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar planering, organisering, styrning och uppföljning av ett företags materialflöden ur ett helhetsperspektiv. Som student får du en överblick över metoder och processer samt deras ekonomiska faktorer i ett modernt produktionsföretag.

Distans

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet på Campus Ljungby.