man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Ledarskap

Fakta om Ledarskap

  • Studietid, start V.44
  • Studietid, slut V.2
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart (kvällstid)
  • Anmälningskod HH-40017
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 7,5 hp
  • Språk Svenska

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det.
Du läser om ledarskap och ledarstilar, grupprocesser och teambuildning och utvecklar din förmåga att analysera olika frågeställningar inom områdena. Du studerar samband mellan kommunikation och gruppers utveckling. I kursens praktiska moment tränar du på att diskutera och argumentera för ställningstaganden och tack vare det utveckla djupare förståelse och kunskap.

Utbildningen ges av Halmstad Högskola via Campus Ljungby.

Kursplan

Kontakt