Arbetsförmedlingen i Ljungby, 1945. H.B.16.32

Kvinnohistoria i lokalt perspektiv – makt och möjligheter

Fakta om Sommarkurs

  • Studietid, start 7 juni 2022
  • Studietid, slut 28 augusti 2022
  • Sista anmälningsdag Stängd för anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart, kvällstid
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 7,5 hp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar kvinno- och genushistorisk teoribildning kring förändringsprocesser och kvinnors livsvillkor från andra halvan av 1800-talet fram till idag, med en kommun som fallstudie – i detta fall Ljungby. Särskilt fokus läggs på ett bredare perspektiv där genus interagerar med andra perspektiv som exempelvis klass eller etnicitet. Deltagarna får arbeta konkret med lokalhistoriskt material från Ljungby kommunarkiv både i grupp och genom en enskild skriftlig uppgift.

För mer information klicka här.

IS215F Kvinnohistoria i lokalt perspektiv – makt och möjligheter –
2022 Schema

Bild: Arbetsförmedlingen i Ljungby, 1945. Arkivhuset, Ljungby Kommun.