woman placing sticky notes on wall

Kommunikation & Ledarskap

Fakta om Kommunikation & Ledarskap

  • Studietid, start 6 november 2023
  • Studietid, slut 11 december 2023
  • Sista anmälningsdag 6 november 2023
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 20 yhp
  • Språk Svenska

Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i olika roller inom och utanför en verksamhet. Kursen behandlar vidare självkännedom samt egenutveckling i syfte att ge den studerande möjligheter att kunna ta rollen som ledare.  

De studerande skall ges kunskaper kring teorier för skriftlig samt muntlig kommunikation samt att genom praktiska övningar tillämpa olika kommunikationskanaler och verktyg. Kursen tillhandahåller också kunskaper kring teorier kring gruppsamtal, självtester och praktiska övningar.

Kursen ger färdigheter i tillämpning av såväl skriftlig som muntlig kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen avslutas ett test samt egendokumentation kring den studerandes förvärvade kompetenser inom kommunikation och ledarskap.

För anmälan kontakta Jan Hagfoss.