iPad with four business persons shaking hands display

Digitalisering – industriell IT

Fakta om Digitalisering – industriell IT

  • Studietid, start 11 december 2023
  • Studietid, slut 19 februari 2024
  • Sista anmälningsdag 11 december 2023
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 yhp
  • Språk Svenska

Målet med kursen är att den studerande ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i, och kompetenser för industriell datakommunikation. Den studerande ska kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen med hjälp av digitalisering genom att få kunskaper om olika verktyg och hjälpmedel som finns inom IT, affärssystem och dess stödsystem. Kursen introducerar produktionsplanering i avsett affärssystem och avslutas med att den studerande genomför och presenterar ett projekt som innefattar kartläggning av en verksamhets digitala resurser.

För anmälan kontakta Jan Hagfoss.