red apple fruit on four pyle books

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil

Fakta om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil

  • Studietid, start 29 augusti 2022
  • Studietid, slut 7 juni 2026
  • Sista anmälningsdag Stängd för ansökan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid
  • Anmälningskod LNU-08048
  • Nivå Grundnivå och avancerad nivå
  • Poäng 240 hp
  • Språk Svenska

I utbildningen till grundskollärare läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Dessutom kommer du också att kunna välja en valbar kurs om 30 hp som ingår i din examen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Du tränas tidigt under din lärarutbildning i vetenskapligt skrivande. Tillsammans med forskningsmetodik finns vetenskapligt skrivande genomgående med i utbildningens kurser. Du läser också en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik som riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår i din lärarutbildning.

Den verksamhetsintegrerade profilen innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Ljungby

Du som blir antagen till grundlärarprogrammet årskurs F-3 och 4-6 med studieort Ljungby, kommer att tillhöra arbetslag på utsedda skolor i Ljungby kommun. Vid de utsedda skolorna genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

Karriär

Grundlärarprogrammet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för jobb som lärare i skolor med årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4¬6

Läs mer om utbildningen här.