boy in blue and white striped long sleeve shirt holding pencil

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil

Fakta om Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil

  • Studietid, start 29 augusti 2022
  • Studietid, slut 8 juni 2025
  • Sista anmälningsdag Stängd för ansökan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Heltid
  • Anmälningskod LNU-08043
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 180 hp
  • Språk Svenska

Programmet ger dig en grundlärarexamen där du inriktar dig mot arbete i fritidshem genom att studierna är inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet samt utmana deras utveckling och lärande utifrån olika intressen och förutsättningar. I denna utbildning ingår ett självständigt arbete inom området fritidspedagogik. Du studerar centrala kunskaper för lärare, exempelvis läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt estetiskt ämne.

Den verksamhetsintegrerade profilen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (två dagar varannan vecka, förlagda till utsedd VI-skola under de teoretiska kurserna). Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU genomförs i olika perioder som sprids över tid, även den på VI-skola. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Ljungby

Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Ljungby, kommer att tillhöra arbetslag på utsedda skolor i Ljungby kommun. Vid de utsedda skolorna genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Du kommer att vara placerad på VI-skolan läsårsvis och roterar mellan två VI-skolor under din utbildning. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

Karriär

Denna utbildning som ger dig lärarexamen gör dig väl rustad för bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Läs mer om utbildningen här.