boy in red crew neck t-shirt sitting beside boy in blue crew neck t-shirt

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil

Fakta om Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil

  • Studietid, start 29 augusti 2022
  • Studietid, slut 7 juni 2026
  • Sista anmälningsdag Stängd för ansökan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod LNU-08038
  • Nivå Grund­nivå och avancerad nivå
  • Poäng 240 hp
  • Språk Svenska

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt.

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

Den verksamhetsintegrerade profilen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Ljungby

Du som blir antagen till grundlärarprogrammet årskurs F-3 och 4-6 med studieort Ljungby, kommer att tillhöra arbetslag på utsedda skolor i Ljungby kommun. Vid de utsedda skolorna genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

Karriär

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter din utbildning. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Läs mer här.