Forskning

Digital Affärsutveckling

Fakta om Digital Affärsutveckling 60 hp

  • Studietid 31 aug 2020 – 4 jun 2023
  • Sista anmälningsdag 20 april 2020
  • Ort Distans, vissa obligatoriska träffar
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod LNU – 03886
  • Nivå Magisternivå

Vårt samhälle är idag allt mer beroende av information och informationsteknologier. Under det senaste decenniet har många företag lyckats utveckla sin traditionella verksamhet till en digitaliserad affärsmodell samtidigt som nya företag med helt nya IT-baserade affärsmodeller har startats. Den centrala frågan blir varför vissa verksamheter lyckas, medan andra inte?

Väl utformade digitala affärsmodeller kan ge starkare knytning mellan kund och leverantör, skapa ett mervärde och öka intäkter. Det öppnar för att nå nya kunder och marknader. Idag finns en kunskap om vad som gör digitala affärsmodeller framgångsrika samt vad som skiljer en digital affärsmodell från den traditionella. Samtliga frågor berörs i programmet.

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i samarbete med Campus Ljungby.

Förkunskapskrav

Examen

Studera på distans
Att studera på distans skiljer sig från att studera på lärosätet. Här är det större krav på eget ansvar och men även en större flexibilitet att själv kunna planera när och var det passar dig bäst att studera. Det är även en möjlighet för dig som vill studera men samtidigt bo kvar hemma eller fortsätta jobba. Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna och kontakten med lärare och andra studenter sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Efter utbildningen
Efter examen har deltagaren erfarenhet och färdigheter att planera och utforma digitala affärsmodeller för informationsbaserade tjänster och produkter.

Oberoende om informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för att digitalisera befintliga verksamheter(sänka kostnader, öka kvalitet, utveckla nya tjänster) eller skapa helt nya verksamheter så kan det ge radikala försprång för de företag som använder IKT på ett nytt sätt. Vi vet att digitalisering följer delvis andra principer än icke digitala affärsmodeller. Utbildningsprogrammet har som mål att förse deltagarna med både kunskap om dessa principer och en förmåga att kunna använda dem praktiskt i affärsutveckling. Programmet syftar även till att bygga upp deltagarnas förmåga vad gäller att leda kvalificerat affärsutvecklingsarbete som innebär digitalisering.