Projekt

Campus Ljungby är på många olika sätt engarerad i olika utvecklingsprojekt i syfte att hjälpa, utveckla och stötta företag utifrån ett flertal frågeställningar.

STORK– Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft, ett projekt via Europeiska Socialfonden. Läs mer om projektet här.

Industricoach

Verksamhetsanalys som skapar handlingsplan
När ditt företag har behov av förändring och utveckling kan vi stötta er att komma igång att arbeta enligt en för er unik handlingsplan. En Industricoach från oss gör tillsammans med er en omfattande nulägesanalys av er verksamhet, som resulterar i ett antal möjliga potentialer för er del, som vi sedan prioriterar och sammanställer i en väl förankrad handlingsplan, så att ni kan genomföra de förändringar som är rätt för er och i rätt ordning.

Industricoachen säkerställer att den handlingsplan som vi gemensamt kommer fram till är väl förankrad både i företaget och de aktuella möjligheter till stöd som finns för företaget.
Genom Industricoachen och dennes väl etablerade metodik stöttar vi på detta sätt små och medelstora företag (SME). Metodiken har utvecklats tillsammans med IUC i Kalmar och IUC i Nässjö (Träcentrum) för att täcka industri- och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Vår metodik ger starthjälp till företag så att de kan påbörja sina förändrings- och utvecklingsresor med rätt aktiviteter och den kvalitetssäkrar hela processen från första kontakt till överenskommen handlingsplan.

Industricoach

Kompetensutveckling är det som driver Campus Ljungby framåt, för att behålla, öka och locka till sig människor till vår kommun och region.

Produktionslyftet

Produktionslyftets syfte är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet är ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006 och metodiken är väl utprovad och förbättras ständigt. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Produktionslyftet innebär en förändringsresa som inledningsvis pågår under 18 månader, då företaget tillsammans med en coach arbetar med sina utmaningar på ett strukturerat sätt, för att skapa en långsiktig kraft till förändring!

Malin Erikson, Campus Ljungby, är regionledare för Produktionslyftet och samordnar därmed arbetet och coacherna i Småland, på Öland och på Gotland. Hittills har nästan 300 företag i Sverige deltagit i Produktionslyftet och en stor andel av dem finns just i denna regionen.

Ta reda på mer om Produktionslyftet här: https://www.produktionslyftet.se/